ГО “Розвиток ІТ освіти”

Громадська організація “Розвиток IT освіти” була створена у квітні 2021 року. Головна мета організації – це сталий розвиток IT-освіти в Україні через створення кращих умов для здобуття високоякісної та практичної освіти в Україні, ефективної моделі взаємодії викладачів, студентів та бізнесу, впровадження інноваційної моделі розвитку університетів та їх підрозділів, а також зменшення відтоку талановитих студентів за кордон.